Find Property:
Image Alt

Archive

1. srpna 2008 začala válka v Jižní Osetii mezi Gruzií a Jihoosetinskými separatisty. Ta pak začala 7. srpna nabírat na síle, když se na stranu Osetie přidalo Rusko. Rusové postupně zatlačili Gruzínce zpátky až na gruzínské území. Po 5 dnech

Vykopávky v oblasti Dmanisi ukazují, že se předchůdci dnešních lidí v této oblasti vyskytovali již před 1,8 milionem let. Byly zde nalezeny pozůstatky nejstaršího obyvatele Euroasie známého jako „První Evropan“.

V roce 1783 byla uzavřena smlouva o suverénnosti ruského carství nad knížectvími, čímž získali rusové faktickou moc. Roku 1810 se východní knížectví formálně připojila k Ruskému impériu a Gruzíni byli postupně začleňováni do carské říše. Do roku 1864 se podařilo

Zemědělský národ byl vytlačen novou kulturou, která přinesla do oblasti pokročilejší znalosti staveb budov a architektury. Na konci 2. tisíciletí př.n.l. se objevil nejstarší dosud známý státní útvar na území Gruzie – Diaochie (česky doslova „Země synů Dia“). Směrem na

Gruzie vyhlásila svou nezávislost a mimo jiné dala jako jedna z prvních zemí světa ženám volební právo. Demokratická republika Gruzie vydržela nezávislá jen krátce do roku 1921.

V únoru 1921 Rudá armáda násilně vtrhla do Gruzie a připojila ji k nově vzniklému Sovětskému svazu. Ve třicátých letech poznala Gruzie krutovládu Josefa V. Stalina, který systematicky likvidoval všechny odpůrce nastoleného komunistického režimu. Po jeho smrti (1953) ovšem nastalo

Na jaře roku 1990 byly schváleny zákony vedoucí k zárukám vlastní nezávislosti, byla odstraněna vedoucí úloha komunistické strany v zemi. Nezávislost pak byla vyhlášena 14.11.1990. Protože se nejvyšší sovět snažil rozhodnutí zrušit, začaly v zemi s přičiněním ruských tajných služeb

Jednotlivé kmeny se od sebe začaly odlišovat a svaz se rozpadl na Svany, Zany a Kartvelce, což vedlo ke vzniku několika různých jazyků. Kvůli přerušeným kontaktům se tyto tři oddělené národy dále vyvíjely samostatně a daly vzniknout dvěma kolébkám gruzínské