Find Property:
Image Alt

Archive

V roce 888 po více než tři sta let dlouhé odmlce získal iberskou královskou korunu rod Bagrationů, který v bojích s Araby postupně obnovil nezávislou moc. Korunováni byli nikoliv jako vládci Ibérie, ale už jako „Králové všech Gruzínců“. Období vlády

Pod nátlakem dvou v impérií - Turecka a Persie - se podařilo část obyvatelstva islamizovat. V období do 17. století se Gruzie postupně dostala do velké chudoby, a to důsledkem neustálého válčení. Ekonomika na tom byla velice špatně a populace

Po uklidnění situace se v roce 1995 do čela země dostal bývalý ministr zahraničí SSSR Eduard Ševardnadze, který se k moci dostal již v roce 1992, ale až do smrti Gamsachurdii probíhaly vnitřní boje o moc. Vládnout vydržel jako prezident

Během "růžové“ revoluce v roce 2003 protestovaly tisíce lidí v čele s pozdějším prezidentem Michailem Saakašvilim proti Ševardnadzeho vládě, která nevyřešila základní hospodářské a politické problémy – chudobu a korupci. Roku 2004 byl Saakašvili zvolen prezidentem Gruzie a demokratickou cestou

1. srpna 2008 začala válka v Jižní Osetii mezi Gruzií a Jihoosetinskými separatisty. Ta pak začala 7. srpna nabírat na síle, když se na stranu Osetie přidalo Rusko. Rusové postupně zatlačili Gruzínce zpátky až na gruzínské území. Po 5 dnech

Vykopávky v oblasti Dmanisi ukazují, že se předchůdci dnešních lidí v této oblasti vyskytovali již před 1,8 milionem let. Byly zde nalezeny pozůstatky nejstaršího obyvatele Euroasie známého jako „První Evropan“.

V roce 1783 byla uzavřena smlouva o suverénnosti ruského carství nad knížectvími, čímž získali rusové faktickou moc. Roku 1810 se východní knížectví formálně připojila k Ruskému impériu a Gruzíni byli postupně začleňováni do carské říše. Do roku 1864 se podařilo