Find Property:
Image Alt

Archive

Na jaře roku 1990 byly schváleny zákony vedoucí k zárukám vlastní nezávislosti, byla odstraněna vedoucí úloha komunistické strany v zemi. Nezávislost pak byla vyhlášena 14.11.1990. Protože se nejvyšší sovět snažil rozhodnutí zrušit, začaly v zemi s přičiněním ruských tajných služeb

Jednotlivé kmeny se od sebe začaly odlišovat a svaz se rozpadl na Svany, Zany a Kartvelce, což vedlo ke vzniku několika různých jazyků. Kvůli přerušeným kontaktům se tyto tři oddělené národy dále vyvíjely samostatně a daly vzniknout dvěma kolébkám gruzínské

V roce 888 po více než tři sta let dlouhé odmlce získal iberskou královskou korunu rod Bagrationů, který v bojích s Araby postupně obnovil nezávislou moc. Korunováni byli nikoliv jako vládci Ibérie, ale už jako „Králové všech Gruzínců“. Období vlády

Pod nátlakem dvou v impérií - Turecka a Persie - se podařilo část obyvatelstva islamizovat. V období do 17. století se Gruzie postupně dostala do velké chudoby, a to důsledkem neustálého válčení. Ekonomika na tom byla velice špatně a populace

Po uklidnění situace se v roce 1995 do čela země dostal bývalý ministr zahraničí SSSR Eduard Ševardnadze, který se k moci dostal již v roce 1992, ale až do smrti Gamsachurdii probíhaly vnitřní boje o moc. Vládnout vydržel jako prezident

Během "růžové“ revoluce v roce 2003 protestovaly tisíce lidí v čele s pozdějším prezidentem Michailem Saakašvilim proti Ševardnadzeho vládě, která nevyřešila základní hospodářské a politické problémy – chudobu a korupci. Roku 2004 byl Saakašvili zvolen prezidentem Gruzie a demokratickou cestou