Find Property:

Bezpečnost a politika v Gruzii Bezpečnost
a politika
v Gruzii
Bezpečnost a politika v Gruzii

BEZPEČNOSTNÍ A POLITICKÁ SITUACE

V hlavách některých lidí může stále existovat obava, že Gruzie a oblast Kavkazu patří k nebezpečným až válečným zónám. Ve skutečnosti tomu tak již dávno není. Poslední ozbrojený konflikt zde skončil před více než 10 lety (válka v jižní Osetii) a podle průzkumu společnosti GALLUP World (jedné z předních globálních poradenských a analytických firem) je Gruzie, vyjma separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie, které jsou však pro turisty nepřístupné, v seznamu nejbezpečnějších zemí celého světa. Riziko běžné kriminality vůči turistům je zde také poměrně nízké, stejně jako riziko teroristických útoků.

Dle informací a doporučení českých úřadů tak největší riziko turistům hrozí v rámci silniční dopravy. Řada místních často nezná nebo nedodržuje dopravní předpisy a v silničních provozu tak dochází k řadě nehod. Jedním z doporučení je tudíž využívání bezpečné a moderní železniční přepravy.

Z hlediska politického systému je Gruzie parlamentní či spíše poloprezidentskou demokracií a v jejím čele stojí prezident. Prezident je volen přímo občany a od roku 2018 má Gruzie vůbec první prezidentku, jíž se stala diplomatka Salome Zurabišviliová.