Find Property:

Podnikání
a ekonomika
Gruzie
Podnikání a ekonomika Gruzie

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Gruzie je velmi atraktivním cílem zahraničních investorů zejména z důvodu přívětivě nastavených podnikatelských podmínek. Světová banka zařadila Gruzii ve své zprávě „Doing Business Report” (Žebříček přívětivosti podnikatelského prostředí) pro rok 2020 v celosvětovém žebříčku na 7. místo.

1. Nový Zéland

2. Singapur

3.Hong Kong

4. Dánsko

5. Jižní Korea

6. USA

7. Gruzie

…25. Kazachstán

…28. Rusko

…33. Turecko

…35. Izrael

…41. Česká republika

…45. Slovensko

…47. Arménie

V čem spočívá toto „kouzlo“ podnikání v Gruzii? Gruzínská veřejná správa je jednoduchá a minimálně byrokratická. Velice snadno a rychle zde založíte firmu. Proces nákupu a převodu nemovitosti zde trvá méně než hodinuneplatí se zde daň z převodu nemovitosti a koupě nemovitosti dává kupujícímu právo získat povolení k trvalému pobytu.

V Gruzii se setkáte s přívětivými daňovými podmínkami. Gruzie má uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění s více než 50 zeměmi (včetně České republiky) a od roku 2014 také bezcelní dohodu o volném obchodu s Evropskou unií. Další dohody o volném obchodu má Gruzie uzavřeny také s Ruskem a většinou postsovětských republik, Tureckem a nově také s Čínou. Předností Gruzie je také dobrá vynutitelnost smluvních ujednánínízká míra korupce bezvízový styk s více než stovkou zemí včetně ČR.

TOP 5 investorů 2Q 2018

EKONOMIKA

Ekonomika v Gruzii se pyšní velmi dobrými výsledky – například za rok 2019 vykázala meziroční reálný růst HDP 5,1 %. Růst ekonomiky poháněla kromě zahraničních investic také domácí spotřeba posílená klesající nezaměstnaností a rostoucími mzdami. Mezi nejrychleji rostoucí segmenty hospodářství v Gruzii patří výstavba nemovitostí. V roce 2019 bylo uděleno 10749 stavebních povolení (+5,3% oproti 2018) na celkovou plochu 7,5 mil. m2 (+21% oproti 2018).

Srovnání životní úrovně dle HDP na hlavu

Česká republika – 23 102 USD/obyv. Slovensko – 19 329 USD/obyv. Rusko – 11 585 USD/obyv. Ukrajina – 3 659 USD/obyv. Turecko – 9 043 USD/obyv. Arménie – 4 623 USD/obyv. Ázerbájdžán – 4 794 USD/obyv.