Find Property:
Image Alt

13. až 17. století n.l.

13. až 17. století n.l.

Pod nátlakem dvou v impérií – Turecka a Persie – se podařilo část obyvatelstva islamizovat. V období do 17. století se Gruzie postupně dostala do velké chudoby, a to důsledkem neustálého válčení. Ekonomika na tom byla velice špatně a populace měst značně klesla. V 17. století načas obnovil slávu Gruzie vojevůdce Giorgi Saakadze, ale po jeho zavraždění persko-turecká agrese ještě zesílila.