Find Property:
Image Alt

1921 – 1990

1921 – 1990

V únoru 1921 Rudá armáda násilně vtrhla do Gruzie a připojila ji k nově vzniklému Sovětskému svazu. Ve třicátých letech poznala Gruzie krutovládu Josefa V. Stalina, který systematicky likvidoval všechny odpůrce nastoleného komunistického režimu. Po jeho smrti (1953) ovšem nastalo období relativního klidu a 60. a 70.léta jsou mnoha místními pamětníky nahlížena jako roky relativního blahobytu a spokojenosti. Roku 1989 vláda Gruzínské SSR prohlásila, že současný stav je okupací a porušením mírové smlouvy.