Find Property:
Image Alt

2. tisíciletí př.n.l.

2. tisíciletí př.n.l.

Zemědělský národ byl vytlačen novou kulturou, která přinesla do oblasti pokročilejší znalosti staveb budov a architektury. Na konci 2. tisíciletí př.n.l. se objevil nejstarší dosud známý státní útvar na území Gruzie – Diaochie (česky doslova „Země synů Dia“). Směrem na sever se zformoval ještě jeden kmenový svaz – Kolchida. Kolchidu dle řeckých bájí navštívil Jáson s argonauty při cestě za Zlatým rounem.